headernw.jpg
 

lid_worden_contributie

Contributies seizoen 2018/2019

De contributie voor het jaar 2018-2019 is als volgt opgebouwd.

Algemene kosten bij inschrijving


Entreegeld vereniging (eenmalig)
€ 25,00 
Inschrijfkosten
€ 15,00 

Contributiebedragen 
Senioren € 310,00
Senioren tot 22 jaar (op 1 oktober) € 245,00
A Jeugd
€ 280,00
B Jeugd
€ 280,00
C Jeugd € 270,00
D Jeugd € 270,00
E Jeugd € 250,00
F Jeugd en Benjamins
€ 210,00
Funkey € 75,00

Trimhockey
€ 180,00
Trainingslid € 180,00
Zaalhockey *
€ 85,00 - € 120,00
*) de kosten van zaalhockey zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals zaalhuur, beschikbaarheid zalen, aantal trainingen e.d
 
Zaalhockey toeslag zal in samenspraak met de zaalhockey commissie worden vastgesteld en zal circa € 60,- bedragen

Gezinskorting

Aantal leden per gezin
Korting
1
Geen 
2
€ 7,50
3
€ 22,50
4
€ 42,50
+ € 20,00 voor ieder vijfde, zesde of zevende gezinslid


Voorwaarde gezinskorting: Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen. De gezinskorting zal bij termijnbetaling worden verrekend met de laatste termijn.

 

Incassodata, termijnen en betaling zonder machtiging
De vereniging streeft er naar de reguliere contributie voor dit seizoen in één termijn te incasseren/betaald te krijgen.

Op verzoek, en net als voorgaande jaren, kan de contributie in meerdere termijnen worden voldaan.

Om de administratieve verwerking voor onze ledenadministratie te vereenvoudigen is besloten dat de contributie dit jaar of in één keer of in 4 termijnen kan worden voldaan.

Andere mogelijkheden zijn er niet.

 De data waarop geïncasseerd zal worden zijn:
·8 september 2017 (1e termijn of betaling totale contributie in één keer);
·1 november 2017 (2e termijn);
·1 februari 2018 (3e termijn);
·1 april 2018 (4e termijn).

De contributiefactuur wordt rond 1 september 2019 per mail verstuurd.

Termijnbetaling geldt enkel voor leden die een incassomachtiging hebben afgegeven en geldt niet voor inschrijfkosten, de zaalhockey bijdrage en eventuele cursussen.

Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven dienen binnen 2 weken na ontvangst van de factuur hun contributie te hebben betaald.

Bij te late betaling zal de vereniging aanvullend €15,- administratiekosten in rekening brengen.

Incassobureau
Mocht betaling van de contributie uiteindelijk achterwege blijven dan zullen wij, met inachtneming van de wettelijke vereisten, de vordering ter incasso uit handen geven aan onze incassopartner Dutch Cash Management.

Factuurgegevens
De factuurgegevens zijn via Mijn Eemvallei (op de website) ook zelf in te zien. Ga naar Ik, Mijn Facturen voor het overzicht. Vanaf die pagina kunnen facturen naar het eigen e-mailadres worden verstuurd.

Controleer s.v.p. het IBAN (rekeningnummer) dat op de factuur staat vermeldt en geef fouten direct door aan [email protected]