Terug

Algemene Informatie


Hockey is een balsport voor teams. Naast het ‘gewone’ veldhockey, kan er in de wintermaanden ook gehockeyd worden in de zaal.

LEEFTIJDSCATEGORIEËN

De hockeybond hanteert de volgende leeftijdscategorieën voor seizoen 2021/2022:

Jongste Jeugd leeftijden

Categorie
Leeftijd
Geboren van
Geboren tot
Funkeys*
5 jaar
01-10-2015
30-09-2016
Benjamins
6 jaar
01-10-2014
30-09-2015
F-jeugd
7 jaar
01-10-2013
30-09-2014
6E-jeugd
8 jaar
01-10-2012
30-09-2013
8E-jeugd
9 jaar
01-10-2011
30-09-2012

*) Inschrijven bij HC Eemvallei kan in het jaar dat kinderen 5 jaar worden

Belangrijk: De trainingsdagen en -tijden van het volgende seizoen worden in augustus bekend gemaakt.

Funkeys

 • Jongens en meisjes met elkaar
 • 1x per week 45 minuten trainen
 • Er worden nog geen wedstrijden gespeeld

Benjamins

 • Jongens en meisjes met elkaar
 • 1x per week 60 minuten trainen
 • 1x per week op zondagochtend onderlinge wedstrijdjes (op aanmelding)

F-jeugd

 • Een team bestaat uit 8 speelsters/spelers
 • 1x per week een vaste training van 60 minuten
 • 1x per week een training van 60 minuten, waar kinderen aan het begin van het seizoen apart voor kunnen worden aangemeld
 • Op zaterdag een wedstrijd bij HC Eemvallei (thuiswedstrijd) of bij een andere vereniging (uitwedstrijd)
 • De wedstrijden duren 2x 15 minuten
 • Er wordt in 2 teampjes 3 tegen 3 gespeeld, elk op een helft van een kwart hockeyveld
 • Er worden geen uitslagen en standen bijgehouden
 • Meer informatie op de KNHB website

6E-jeugd (6-tallen)

 • Een team bestaat uit 8 speelsters/spelers
 • 2x per week 60 minuten trainen
 • Op zaterdag een wedstrijd bij HC Eemvallei (thuiswedstrijd) of bij een andere vereniging (uitwedstrijd)
 • De wedstrijden duren 2x 25 minuten
 • Er wordt 6 tegen 6 gespeeld op een kwart hockeyveld
 • Er wordt met een keeper gespeeld
 • Er worden geen uitslagen en standen bijgehouden
 • Meer informatie op de KNHB website

8E-jeugd (8-tallen)

 • Een team bestaat uit 10 speelsters/spelers
 • 2x per week 60 minuten trainen
 • Op zaterdag een wedstrijd bij HC Eemvallei (thuiswedstrijd) of bij een andere vereniging (uitwedstrijd)
 • De wedstrijden duren 2x 30 minuten
 • Er wordt 8 tegen 8 gespeeld op een half hockeyveld
 • Er wordt met een keeper gespeeld
 • Er worden geen uitslagen en standen bijgehouden
 • Meer informatie op de KNHB website

Junioren leeftijden

Categorie
Leeftijd
Geboren van
Geboren tot
D-jeugd
10-11 jaar
01-10-2009
30-09-2011
C-jeugd
12-13 jaar
01-10-2007
30-09-2009
B-jeugd
14-15 jaar
01-10-2005
30-09-2007
A-jeugd
16-17 jaar
01-10-2003
30-09-2005

(Jong)Senioren en Veteranen leeftijden

Categorie
Leeftijd
Jong Senioren
17-25 jaar
Senioren
18 jaar of ouder
Veteranen
30 jaar of ouder
Veteranen+
45 jaar of ouder

Vanaf de Junioren

 • Een team bestaat uit maximaal 16 speelsters/spelers
 • 2x per week 60 minuten trainen
 • Op zaterdag (junioren) of zondag een wedstrijd bij HC Eemvallei (thuiswedstrijd) of bij een andere vereniging (uitwedstrijd)
 • De wedstrijden duren 4x 17,5 minuten
 • Er wordt 11 tegen 11 gespeeld op een heel hockeyveld
 • Er wordt met een keeper gespeeld
 • Meer informatie op de KNHB website

LEDENSHOP

Het HC Eemvallei tenue is verkrijgbaar in onze Ledenshop, met 10% korting als HC Eemvallei lid op alle hockey materialen.
PROEFTRAINING & JEUGD TRAININGSLID

Jongste Jeugd en Junioren

Een proeftraining volgen is helaas niet zomaar mogelijk. Pas bij plek in (een team in) een leeftijdscategorie kan er een proeftraining gevolgd worden door kinderen die al op de wachtlijst staan en in aanmerking komen voor die vrije plek. Om het voor ons overzichtelijk te houden, hebben wij de volgende procedure:

Je kan je kind via Lid worden vrijblijvend inschrijven. Vervolgens wordt je kind op de wachtlijst geplaatst.

Is er plek binnen een leeftijdscategorie, dan zal een coördinator van HC Eemvallei contact opnemen met degene die bovenaan de wachtlijst staat. Je kind kan daarna vrijblijvend twee proeftrainingen volgen. Als hockey toch niet zo leuk lijkt te zijn, dan halen wij je kind na de proeftrainingen weer van de wachtlijst af.

Er is op dit moment geen wachtlijst bij veel Jongste Jeugd leeftijdscategoriën. Een proeftraining in kan daarom, na inschrijving, waarschijnlijk al binnen twee weken gevolgd worden!

Jeugd Trainingslid

Heb je nog helemaal geen hockey ervaring, dan biedt HC Eemvallei de optie om vanaf de F-lijn je voor het eerste seizoen aan te melden als Jeugd trainingslid. Er wordt dan alleen meegedaan met trainingen en niet met de wedstrijden. De contributie voor een spelend lid is per leeftijdscategorie hieronder te vinden. Een jeugd trainingslid betaalt 80% van de normale contributie. Is het geen compleet seizoen, dan wordt pro-rato de contributie hierop aangepast. Na het eerste seizoen, wordt een jeugd trainingslid automatisch een spelend lid.

Stick & Bitje

Op dit moment hebben wij een alternatief evenement Rabobank Zomerhockey dat begint op woensdag 16 juni. Informatie is te vinden via: Rabobank Zomerhockey Later in het seizoen wordt Herfsthockey georganiseerd.

Elk (voor)jaar is er voor alle kinderen tot en met 12 jaar de mogelijkheid om 3 hockeytrainingen te volgen tijdens "Stick & Bitje”.

Alle kinderen krijgen dan een hockeystick en een bitje.

Tijdens de trainingen kunnen de kinderen ervaren hoe het is om training te krijgen en te merken of hockey iets voor hun in. Voorinschrijven/Aanmelden kan via onze aparte website www.stickenbitje.nl

(Jong) Senioren

Meetrainen met een (jong) senioren team is helaas niet altijd mogelijk. Pas bij plek binnen een team kan er worden meegetraind door (jong) senioren die al op de wachtlijst staan en in aanmerking komen voor de vrije plek.

Je kan je via Lid worden vrijblijvend inschrijven. Vervolgens wordt je op de wachtlijst geplaatst.

Is er plek binnen een (jong) senioren team, dan zal de wachtlijstcoördinator van HC Eemvallei contact opnemen met degene die bovenaan de wachtlijst staat. Er is op dit moment geen wachtlijst, dus meetrainen kan waarschijnlijk al binnen twee weken geregeld zijn!


WACHTLIJST

Hoewel wij over vier hockeyvelden beschikken en er veel plaats is om onze leden te laten hockeyen, kan het gebeuren dat er voor een leeftijdscategorie helaas toch een wachtlijst is.

Categorie
Jongens
Meisjes
Funkeys
Direct Plek
Direct Plek
Benjamins
Direct Plek
Direct Plek
F-jeugd
Direct Plek
Direct Plek
E-jeugd
Direct Plek
Direct Plek
D-jeugd
Direct Plek Direct Plek
C-jeugd Direct Plek Direct Plek
B-jeugd Kleine wachtlijst
Direct Plek
A-jeugd Kleine wachtlijst
Direct Plek
(Jong) Senioren Direct Plek
Direct Plek
Veteranen Direct Plek
Direct Plek
Trimhockey Direct Plek
Direct Plek

Na het huidige seizoen schuiven veel jeugdleden door naar de volgende leeftijdscategorie en worden er nieuwe teams gevormd. Dit is dan ook het moment waarop de meeste aspirant-leden die op de wachtlijst staan geplaatst kunnen worden. Het is echter geen garantie. Tijdens een hockeyseizoen plaatsen wij slechts sporadisch aspirant-leden, omdat alle teams dan doorgaans vol zitten.

Met een kleine wachtlijst bedoelen wij dan ook dat er weinig aspirant-leden op staan en niet hoe lang het duurt voordat je van de wachtlijst af kan komen.

Heb je vragen hierover, mail dan naar [email protected]


CONTRIBUTIE

Contributies seizoen 2020-2021

De contributie voor het jaar 2020-2021 is als volgt opgebouwd. De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de ALV van 30 april 2020. Start je later in het seizoen, dan wordt de contributie pro-rato (half jaar = halve contributie) berekend.

Corona besluit: Met ingang van 1 mei 2020 is besloten dat om Hockey in Vathorst en omgeving te stimuleren, inschrijfkosten en entreegeld bij aanmelden vanaf 15 mei 2020 komen te vervallen.

Algemene kosten bij inschrijving
Bedrag
Inschrijfkosten € 15,00
Entreegeld vereniging (éénmalig)
€ 25,00


Categorie
Bedrag
Funkeys
€ 90,00
Benjamins
€ 150,00
F-jeugd
€ 225,00
E-jeugd
€ 280,00
D-jeugd € 300,00
C-jeugd € 300,00
B-jeugd € 300,00
A-jeugd
€ 300,00
Senioren tot 22 jaar (op 01/10) € 275,00
Senioren € 330,00
Trimhockey € 190,00
Trainingslid senioren € 190,00
Trainingslid A/B/C/D/E/F-jeugd 80% contributie
Zaalhockey* € 85,00-€ 120,00

*) de kosten van zaalhockey zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals zaalhuur, beschikbaarheid zalen, aantal trainingen e.d.

De contributie wordt pas geïnd als je bent/je kind is ingedeeld.

Klik op 'Meer informatie' voor de Wachtlijstvoorwaarden, Gezinskorting, Toeslagen Selectieteams, Innen van de contributie en Opzeggen lidmaatschap.

Meer informatie

ROL VAN DE OUDERS

Zeker in het begin is de begeleiding van ouders heel belangrijk. Als ouder ben je dan ook actief betrokken bij het team van je zoon en/of dochter, al dan niet als enthousiaste en positieve toeschouwer of in een rol binnen het team.

Elk team kent de volgende rollen:

Coach

 • Draagt zorg voor de opstelling, de wissels en gelijke speeltijden
 • Coacht positief/ moedigt aan
 • Geeft tactische aanwijzingen op niveau van de kinderen
 • Zorgt ervoor dat het team na de wedstrijd samen nog wat drinkt
 • Woont informatieavonden bij

Teammanager

 • Zorgt voor informatie rondom het team (verzameltijden bij Karwei, fruitbeurt, rijschema)
 • Zorgt dat het team carpoolt en samen reist vanaf Karwei
 • Draagt mede met de coach zorg voor de sociale aspecten op en rond het veld
 • Houdt ouders op de hoogte van clubinformatie
 • Organiseert activiteiten buiten de competitie (teamuitjes)
 • Is het eerste aanspreekpunt voor vragen bij ouders
 • Staat in contact met de lijncoördinator om vragen en processen af te stemmen
 • Woont informatieavonden bij

Spelbegeleider

 • Leidt het spel op het veld op een leuke, eenduidige en eerlijke manier
 • Past de spelregels toe op het niveau van de kinderen en legt deze tijdens de wedstrijd ook uit
 • Zorgt voor het klaarzetten van de velden en het op tijd beginnen van de wedstrijd
 • Woont informatieavonden bij

Barhoofd

 • Zorgt voor de barplanning op verzoek van de barcommissie
 • Zorgt voor een soepele bardienst (voldoende vrijwilligers)
 • Kan de bardienst op weg helpen bij vragen
 • Opent en sluit de locatie als het team een eerste of laatste dienst heeft
 • Woont informatieavonden bij

Supporters

 • Zijn enthousiast, positief en sportief!
 • Verzamelen met de kinderen bij Karwei om samen als team naar uitwedstrijden te reizen
 • Staan tijdens trainingen en wedstrijden achter het hek
 • Geven positieve aanmoedigen
 • Bemoeien zich niet met speltactiek van de coach en geven geen tactische aanwijzingen
 • Houden op- en aanmerkingen naar eigen team & tegenstander, spelbegeleiders voor zich
 • Spreken andere supporters aan op onsportief gedrag
 • Draaien enkele bardiensten op verzoek van het barhoofd


NAAST HET HOCKEY

Hockey is meer dan trainen en wedstrijden spelen alleen. HC Eemvallei vindt het belangrijk om voor alle leden en/of hun ouders ook op het sociale vlak meerwaarde en gezelligheid te bieden. Onze evenementencommissie en vele andere vrijwilligers organiseren en coördineren mede daarom:

 • Meerdere feesten voor alle leeftijdscategorieën
 • Teamuitjesdagen om je teamgenoten beter te leren kennen
 • Sinterklaasactiviteiten voor de allerkleinsten
 • Kampen op eigen terrein of wat verder weg
 • Gezellige (vrijdagmiddag)borrels voor ouders en kinderen, om elkaar goed te leren kennen
 • Buurtactiviteiten voor Vathorst en omgeving
 • Netwerkbijeenkomsten om eens bij te praten met andere ondernemers
 • Interessante lezingen van sprekers uit den lande
 • Vette hockeyclinics met top-hockeyers, om techniek te verbeteren en speciale trucs te leren
 • Barbecues om het weekend goed in te luiden

Welkom bij HC Eemvallei!