Terug

Extra Informatie Contributie

WACHTLIJSTVOORWAARDEN

Op basis van de wachtlijstvoorwaarden worden punten toegekend aan de aspirant-leden.

Nr
Omschrijving
Max Punten
1
Er is al een broertje, zusje en of ouder lid, ongeacht het aantal al spelende familie leden. 2
2
Een ouder/verzorger is alleen trimlid (zonder broer/zus die lid is). 1
3
Een ouder/verzorger vervult een functie binnen één van de officiële commissies.
1
4
Een ouder/verzorger vervult dat een functie binnen meerdere officiële commissies of binnen het bestuur.
2
5
Een ouder/verzorger traint of coacht een team (geen trainer & coach).
1
6
Een ouder/verzorger traint en coacht een team (trainer & coach).
2
7
Na elk half jaar dat een aspirant jeugdlid op de wachtlijst staat. 2

Toelichting
De punten in de tabel zijn het maximum aantal punten dat per seizoen kan worden behaald.

GEZINSKORTING

Aantal leden per gezin
Korting
1
Geen
2
€ 7,50
3
€ 22,50
4
€ 42,50
+ € 20,00 voor ieder vijfde, zesde of zevende gezinslid

Voorwaarden gezinskorting
Het aantal leden dat in aanmerking komt voor de korting wordt bepaald door spelende en trimleden. Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen. De gezinskorting wordt bij de start van het seizoen vastgesteld en kan daarna niet meer verrekend worden.

TOESLAGEN SELECTIETEAMS

De volgende teams zijn voor seizoen 2020-2021 de Selectieteams.

MA1, MB1, MB2, MC1, MC2, MD1, MD2, JA1, JB1, JC1, JD1

Voor spelers in een selectieteam geldt een jaarlijkse toeslag op de contributie, die voor het seizoen 2020-2021 is vastgesteld op € 100 per speler.

Zaalhockey toeslag zal in samenspraak met de zaalhockey commissie worden vastgesteld.

De selectiehockeytoeslag is een toeslag op de contributie aan de vereniging, waarvoor de vereniging selectiehockey faciliteert.

De vereniging probeert zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en coaches in te zetten voor de selectieteams. Deze worden begeleid door de hoofdtrainers van onze vereniging. Selectiehockey vereist andere faciliteiten van onze vereniging, te denken valt aan trainingsmaterialen, en in de (hopelijk nabije) toekomst watervelden op de nieuwe locatie. De selectiehockeytoeslag dient ook om zulke kosten in het huidige seizoen te dekken, en daarbuiten om budget te reserveren voor toekomstige investeringen.

INNEN CONTRIBUTIE EN INCASSO

HC Eemvallei is een samenwerking aangegaan met ClubCollect die de inning van de contributie gaat faciliteren. ClubCollect stuurt namens de HC Eemvallei betaalverzoeken naar de leden. Die worden verstuurd per email, SMS of post. De leden kunnen dan bij dat verzoek aangeven of ze in 1 keer of in termijnen willen betalen. De betaling kan via incasso of direct via iDEAL.

ClubCollect is een betaalsysteem, geen incassobureau. Mocht betaling van de contributie uiteindelijk achterwege blijven dan zullen wij, met inachtneming van de wettelijke vereisten, de vordering ter incasso uit handen geven aan onze incassopartner Dutch Cash Management. De bijkomende kosten zijn voor rekening van het lid.

INCASSO DATA EN TERMIJNEN EN BETALING ZONDER MACHTIGING

De vereniging streeft er naar de reguliere contributie voor dit seizoen in één termijn te incasseren/betaald te krijgen.

Net als voorgaande jaren, kan de contributie ook in vier termijnen worden voldaan. In het geval dat de contributie in vier termijnen wordt voldaan, is per termijn incasso een administratieve vergoeding van € 0,50 verschuldigd.

De data waarop geïncasseerd zal worden zijn:
  • 1 september 2020 (1e termijn of betaling totale contributie in één keer);
  • 1 november 2020 (2e termijn);
  • 1 februari 2021 (3e termijn);
  • 1 april 2021 (4e termijn).

De contributiefactuur wordt begin september 2020 door ClubCollect naar het ouder/factuur e-mailadres verstuurd, dat als tweede bij het lid vermeld staat.

FACTUURGEGEVENS

De factuurgegevens zijn via Mijn Eemvallei (op de website) ook zelf in te zien. Ga naar Ik, Mijn Facturen voor het overzicht. Vanaf die pagina kunnen facturen naar het eigen e-mailadres worden verstuurd.

Het bankrekeningnummer voor de contributie is NL60 RABO 0186 732 899

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

LET OP! Indien er géén schriftelijke opzegging voor 1 mei is ontvangen wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.Afmelden kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie naar De Hilder 1, 3823 VW Amersfoort of [email protected] Je ontvangt van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

Heb je binnen 2 weken na je afmelding of voor 1 mei geen bevestiging ontvangen neem dan contact op met de ledenadministratie. Zonder ontvangstbevestiging is je afmelding niet compleet.

Afmeldingen op andere wijze of bij andere personen (trainers, team managers) worden als nietig beschouwd.

De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 mei plaatsvinden. Wij stellen het op prijs als je bij de afmelding een reden opgeeft.

Wanneer het lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, wordt de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar in rekening gebracht. Ook bij opzeggingen tijdens het seizoen blijft de contributieverplichting voor dat seizoen bestaan. Dit geldt ook als je het lidmaatschap wil beëindigen uit onvrede over de teamindeling of trainingstijden als deze bekend worden gemaakt.